Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Posted on by

Ministerstwo Cyfryzacji opracowało projekt podłączenia placówek edukacyjnych do internetu o przepustowości minimum 100 Mb/s. Obecnie na ponad 30,5 tys. placówek edukacyjnych tylko 3,3 tys. ma taki dostęp.

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada stworzenie sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej (wybudowanej w całości ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa). Sieć ta będzie operowana przez wyznaczony podmiot, który będzie odpowiedzialny za jej utrzymanie (jeżeli okaże się to konieczne – również wybudowanie brakującej infrastruktury fizycznej).

Inicjatywa jak najbardziej słuszna. Czekam na realizację. Projekt ma zakończyć się w 2018 roku.

Opis projektu na stronach ministerstwa: Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Category: edukacja, technologia

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…

Posted on by

Uniwersytet Stanforda opublikował ciekawe wyniki dotyczące umiejętności rozpoznania reklamy, tekstu sponsorowanego oraz artykułu przez studentów. W ciągu 18 miesięcy naukowcy przebadali 7,8 tys. uczniów. Po analizie wyników okazało się, że młodzi ludzie w wielu przypadkach nie potrafią odróżnić reklamy od prawdziwego tekstu. Ciekawym jest także fakt, jak umiejętności kategoryzacji wpisów wpływają na sposób oceny wiarygodności informacji. Wydaje się, że dość duże.

Zachęcam do zapoznania się z całym badaniem oraz jego wynikami: EVALUATING INFORMATION: THE CORNERSTONE OF CIVIC ONLINE REASONING

Journal of Learning Analytics

Posted on by

W dzisiejszych czasach dane zbierane są na każdym kroku. Nasza aktywność w obszarze internetu nie jest w żadnym wypadku anonimowa. Skoro zbieranie danych dotyka praktycznie każdej sfery naszego życia to warto wykorzystać to także w obszarze edukacji 😉 Analiza tych danych może przyczynić się do poprawy przygotowywanych szkoleń, programów oraz ogólnie pojętego nauczania.

Dzięki Maćkowi dane mi było dotrzeć do Journal of Learning Analytics – polecam zapoznanie się z tym wydawnictwem.

Category: edukacja

Do “Brain-Training” Programs Work?

Posted on by

Prowokacyjnie powiem tylko tyle – takiego cyrku nie było dawno 😉                     „amerykańscy naukowcy…”

Category: edukacja

Tydzień Otwartej Nauki 2016

Posted on by

Za nami kolejna edycja Tygodnia Otwartej Nauki. O otwartości w nauce z okazji OAW w Radiu Kampus mówiła Lidia Stępińska-Ustasia.

Quo vadis e-learning

Posted on by

Zawsze mówiłem, że jednym z bardziej istotnych elementów e-learningu jest to by uczestnik szkolenia nie miał wrażenia, że zostało ono przygotowane przez maszyny. Nazywam to „odhumanizowaną formą przekazywania wiedzy”. Co więcej możliwe, że całość została wygenerowana przez automat, któremu na wejściu podano: wygeneruj szkolenie z inteligencji emocjonalnej [ENTER]. Reszta to już tylko oprogramowanie.

Krok dalej poszedł Bartłomiej Polakowski we wpisie Przyszłość pracy, edukacji…i Twoja. Jestem ciekaw jakie są przemyślenia innych z „branży” na ten temat 😉

Co do prozy życia i ideałów to niestety smutna rzeczywistość jest taka, że w wielu przypadkach jest tak, iż liczy się koszt, czas, wynik a nie jakość. Efektywności nikt nie bada – bo nikogo to nie interesuje. Szkolenie sztuk jeden. Udało mi się usłyszeć, że chcę coś zrobić „zbyt perfekcyjnie” albo książkowo/teoretycznie, a biznes tego nie potrzebuje. Natomiast każda próba pokazania wartości dodanej z perspektywy tegoż biznesu kończyła się spektakularną katastrofą.

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu – OpenAIRE 2020

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu są organizowane w ramach projektu OpenAIRE 2020. Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do debaty na temat krajowej strategii otwartego dostępu, dotychczas podjętych kroków i dalszych planowanych działań.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, jednak w przypadku dużego zainteresowania zastrzegamy sobie możliwość przyjęcia tylko dwóch pierwszych zgłoszeń z danej instytucji naukowej.

Rejestracja, program oraz szczegóły: https://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/krajowe-warsztaty-otwartego-dostepu-openaire-2020/

Nowe prawo autorskie – konsultacje społeczne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło konsultacje społeczne dot. propozycji modernizacji prawa autorskiego przedstawionych przez Komisję Europejską. W założeniu mają one pozwolić na zwiększenie różnorodności kulturowej w Europie i treści legalnie dostępnych w internecie, przy jednoczesnym wprowadzeniu bardziej klarownych przepisów dla wszystkich podmiotów działających online. Propozycje te obejmują również narzędzia wspierające innowacje w placówkach edukacyjnych, ośrodkach badawczych i instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym.

Jednak zapisy te są bardzo szkodliwe dla edukacji. Jak możemy przeczytać w komentarzu Centrum Cyfrowego „proponowane przez Komisję rozwiązanie zakłada, że w edukacji online będzie można nieodpłatnie wykorzystywać materiały edukacyjne jak filmy czy e-booki, jeśli dany kraj nie ustanowi stosownych licencji. Skuteczny lobbing może zatem spowodować, że  w praktyce większość rodzajów materiałów objętych będzie licencją – a zatem nauka online będzie drożej kosztowała, bo za licencje zapłacą uczący się.”

Źródło: Koalicja Otwartej Edukacji

Europejska reforma prawa autorskiego

W związku z zaproponowanymi rozwiązaniami w obszarze prawa autorskiego wywiązała się mała burza. Na stronie Centrum Cyfrowego pojawił się artykuł Europejska reforma prawa autorskiego: zagrożenia dla edukacji w Polsce prezentujący stanowisko organizacji. Warto zapoznać się z tym artykułem.

 

Jesień Linuksowa 2016

W tym roku wypada czternaste spotkanie pod szyldem Jesień Linuksowa. Jest to zlot miłośników Wolnego Oprogramowania. Nie ma się co rozpisywać na ten temat: wyjątkowa atmosfera, ciekawi prelegenci oraz uczestnicy.

Gdzie: Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo Hucisko”
Kiedy: 4-6 listopada 2016

Szczegóły na stronie konferencji: https://jesien.org/2016/