Monthly Archives: marzec 2016

Gdyby nauka była wodą…

Posted on by

Tytuł z gruntu rzeczy filozoficzny, ale infografika pod tym tytułem całkiem ciekawa – polecam: If learning was water

Category: edukacja, humor

Szkolenie na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych w praktyce nauczyciela akademickiego

Posted on by

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich do udziału w kursie online na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych w praktyce nauczyciela akademickiego (http://www.exploerercourse.org/pl).

Celem kursu jest przede wszystkim wprowadzenie w tematykę otwartych zasobów oraz przekazanie podstawowych umiejętności ich pozyskiwania, dostosowania do swoich potrzeb i dalszego udostępniania. Uczestnicy będą mieć okazję poznać innych nauczycieli akademickich, którzy wykorzystują otwarte zasoby, dyskutować i uczyć się wzajemnie o procesie adaptacji OZE.

Kursu rozpoczyna się 30 marca i potrwa 4 tygodnie do 26 kwietnia. Udział w kursie jest bezpłatny. W każdym tygodniu kursu jest realizowany jeden temat, na którego realizację potrzebne jest około 3h pracy.

Rezultaty
Po zakończeniu kursu uczestnicy będą:
– rozumieć korzyści i wyzwania wynikające z korzystania z Otwartych Zasobów Edukacyjnych;
– potrafić wyszukiwać, selekcjonować i oceniać Otwarte Zasoby Edukacyjne;
– rozumieć proces adaptacji i ponownego wykorzystania Otwartych Zasobów Edukacyjnych do celów dydaktycznych.

Materiały, ćwiczenia, webinary
Kurs składa się z materiałów, ćwiczeń oraz dyskusji na forum nawiązujących do ćwiczeń  kursu. Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się na żywo podczas  webinarów, gdzie praktycy, eksperci i edukatorzy odniosą się do tematów poruszanych w kursie i odpowiedzą na pytania.

Rejestracja na kurs
Rejestracji na kurs można dokonać na stronie: http://www.exploerercourse.org/pl/ do dnia 29 marca.
Odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów i kursu odpowiada Karolina Grodecka (karolinagrodecka@gmail.com)

Kurs jest częścią projektu ExplOERer, realizowanego przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, którego celem strategicznym jest promocja trwałości Otwartych Zasobów Edukacyjnych poprzez ich adaptację i ponowne wykorzystanie w kontekście zawodowym.

Źródło: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

Wykładowca kontra technologia

Posted on by

Odwieczny problem i walka „dobra ze złem” – jak przekonać wykładowców do wykorzystania technologii. A z drugiej strony jak ludziom z IT wytłumaczyć, że nie tylko ilość RAM’u, procesorów i innych serwerów liczy się w procesie dostarczania wiedzy. Ciekawy artykuł na ten temat: 6 Ways to Bridge the Gap Between Faculty and IT. Warto się z nim zapoznać, ponieważ kilka uwag i spostrzeżeń oraz sposobów rozwiązania trafiają w punkt.

Category: edukacja, technologia

Raport Komisji Europejskiej na temat wdrażania jej rekomendacji w krajach UE

Posted on by

Komisja Europejska opublikowała raport „Access to and Preservation of Scientific Information in Europe”. Publikacja opisuje stan wdrożenia Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Redaktorami opracowania są Maria Monica Tarazona Rua, Daniel Spichtinger, Celina Ramjoue i Jean-Francois Dechamp, a dane do niego zostały dostarczone przez krajowe punkty kontaktowe (National Points of Reference), powołane zgodnie z rekomendacjami KE. W Polsce rolę tę pełni Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: pon.edu.pl