Category Archives: warsztaty

Konkurs dla naukowców – FameLab 2019

Posted on by

Jesteś naukowcem? Masz coś ciekawego do przekazania? Na coś chciałbyś zwrócić uwagę? Popularyzujesz wiedzę? Jeśli na, któreś z pytań odpowiedziałeś/łaś twierdząco to konkurs FameLab jest właśnie dla Ciebie 🙂

FameLab to 3 minutowy występ przed publicznością, na wybrany temat – poprzedzony wsparciem, warsztatami dotyczącymi wystąpień publicznych. Dla najlepszych przewidziane są nagrody. Laureat/-ka pierwszego miejsca otrzyma 13 tysięcy złotych, laureat/-ka drugiego miejsca – 7 tysięcy złotych, laureat/-ka trzeciego miejsca – 3 tysiące złotych. Laureat/-ka nagrody publiczności – voucher na usługi językowe (kurs, egzamin językowy lub korekta tekstu), fundowany przez British Council. Dodatkowo specjalne wyróżnienie przyzna Fundacja Kościuszkowska – będzie to promesa gwarantująca trzymiesięczne stypendium naukowe w USA o wartości 9 tysięcy dolarów amerykańskich.

Nie czekaj! Nagraj film i weź udział w tym ciekawym konkursie. Zgłoszenia można nadsyłać do 28 stycznia 2019. Szczegóły na temat konkursu, zasad znajdziesz na stronie http://famelab.org.pl/

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu – OpenAIRE 2020

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu są organizowane w ramach projektu OpenAIRE 2020. Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do debaty na temat krajowej strategii otwartego dostępu, dotychczas podjętych kroków i dalszych planowanych działań.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, jednak w przypadku dużego zainteresowania zastrzegamy sobie możliwość przyjęcia tylko dwóch pierwszych zgłoszeń z danej instytucji naukowej.

Rejestracja, program oraz szczegóły: https://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/krajowe-warsztaty-otwartego-dostepu-openaire-2020/

Warsztaty “Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools”

Posted on by

Konsorcjum DARIAH-PL, Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) oraz DARIAH-DE organizują w trzech miastach w Polsce (Warszawa, Lublin, Wrocław) warsztaty pod tytułem “Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools”.

Celem warsztatów jest wzmocnienie współpracy między środowiskiem akademickim a instytucjami kultury i dziedzictwa (GLAM – Galleries, Libraries, Archives, Museums). Współpraca ta polegać ma na wymianie i rozwijaniu doświadczeń oraz kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych do gromadzenia, opracowywania i upowszechniania zbiorów czy badań sektora kultury.

Terminy warsztatów:

  • Warszawa, 3 X 2016
  • Lublin 10-11 X 2016
  • Wrocław 14-15 X 2016

Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegóły oraz zapisy na stronie: http://dariah.pl/warsztaty-public-humanities-and-digital-humanities-mutual-inspiration-and-common-digital-tools/

Category: warsztaty