Monthly Archives: sierpień 2018

Filia Uniwersytetetu Coventry we Wrocławiu

Posted on by

Od września 2019 roku we Wrocławiu otwarta zostanie filia brytyjskiego Uniwersytetu z Coventry. Będzie to pierwsza tego typu placówka w Polsce utworzona przez zagraniczną uczelnię. W pierwszej fazie funkcjonowania uczelni studiować będzie na niej mogło 300 żaków na studiach dziennych jak i zaocznych. Głównie będzie to cyberbezpieczeństwo, inżynieria i hotelarstwo, ale przedstawiciele szkoły planują poszerzyć zakres oferowanych kierunków. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w języku angielskim.

Koniec e-learningu akademickiego?

Posted on by

11 lipca 2018 pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego w sprawie studiów. Rozdział 5 tego projektu dotyczy kształcenia na odległość. Z całego pół stronicowego tekstu z mojej naukowo-dydaktycznej perspektywy najciekawsza jest następująca część:

§ 12. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 30% liczby punktów ECTS, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
Żródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12313816/12521892/12521893/dokument349821.pdf

Pierwsze fundamentalne pytanie: skąd wzięło się owo 30%? Dlaczego nie 29% lub 31%? Jak się to ma do 60%, które obowiązywało do tej pory? Co więcej, jak się ma proponowany projekt rozporządzenia do ogłoszonego 4 sierpnia 2017 roku konkursu na polską platformę MOOC?

Na razie pozostawiam te pytania bez próby odpowiedzi, w oczekiwaniu na dalsze informacje. Niemniej kierunek zaproponowany w projekcie jest przynajmniej niepokojący.