Monthly Archives: luty 2016

Warsztaty na temat otwartego dostępu

Posted on by

10 marca 2016 w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW (LaCH) odbędą się warsztaty „Otwarte publikacje naukowe”. Program warsztatów obejmie takie tematy jak: koncepcja i praktyka otwartego dostępu z punktu widzenia autora i czytelnika, wyszukiwanie otwartych publikacji humanistycznych, publikowanie prac z wykorzystaniem modeli otwartego dostępu, praktyka pracy z repozytoriami instytucjonalnymi i dziedzinowymi oraz platformami czasopism, prezentacja serwisów społecznościowych dla naukowców, badanie otwartych publikacji, otwarty dostęp a komercjalizacja wyników badań naukowych. Zajęcia będą prowadzili Marta Hoffman-Sommer, Krzysztof Siewicz oraz Michał Starczewski z zespołu PON.
17 marca ten sam zespół prowadzących poprowadzi warsztaty zatytułowane „Otwarte dane badawcze w humanistyce”.

Źródło: pon.edu.pl

Category: edukacja, otwarta nauka

Uczelnia XXI wieku

Posted on by

Profesor Christine Ortiz pracująca przez kilkanaście lat na MIT postanowiła porzucić tę renomowaną uczelnię i wdrażać w życie nauczanie godne XXI wieku. Jej doświadczenie i wiedzę pragnie wykorzystać w tworzeniu nowej uczelni. Może nie byłoby w tym nic wielkiego i odkrywczego, gdyby nie pomysł na realizację procesu dydaktycznego.

Proponuje ona postawienie w centrum nauczanie oparte o projekt. Ma to być realizowane przez studentów długoterminowe zadanie, zamiast dużej ilości mniejszych zadań. Drugim elementem składowym mają być wirtualne klasy i wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Pełen artykuł: An MIT Dean’s Proposal for 21st-Century Learning
Wywiad z profesor Christine Ortiz: MIT Dean Takes Leave to Start New University Without Lectures or Classroom

Category: e-learning, edukacja