Monthly Archives: sierpień 2017

Polski MOOC

Posted on by

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na opracowanie propozycji kluczowych rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania ogólnokrajowej platformy kształcenia na odległość typu MOOC (Massive Open Online Courses).

W ramach przedsięwzięcia zostanie sfinansowany jeden projekt, który nie jest finansowany z innych środków budżetowych, obejmujący:

  1. opracowanie i wdrożenie koncepcji organizacji platformy, w tym zasad tworzenia kursów i szkoleń oraz ich wyboru do zamieszczenia na platformie, a także systemu zapewnienia ich jakości,
  2. opracowanie trzech kursów i szkoleń pilotażowych,
  3. merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem platformy przez okres co najmniej dwóch lat.

Więcej na ten temat znaleźć można na stronie Misnisterstwa.

Category: edukacja, MOOC

Konferencja CopyCamp 2017

Posted on by

W dniach 28-29 września w Warszawie odbędzie się 6 edycja konferencji CopyCamp The Internet of Copyrighted Things, dotycząca zmian i przyszłości prawa autorskiego. Tegoroczna edycja w całości odbywała się będzie w języku angielskim.

    Wśród tematyki prezentowanych wystąpień znaleźć będzie można:

  • modele biznesowe, digitalizacja dziedzictwa, remiks
  • zdrowie, żywność, bezpieczeństwo
  • maszynowa analiza tekstów i danych, uczące się maszyny, edukacja zdalna
  • Internet Rzeczy: autonomiczne samochody, inteligentne domy, elektronika ubieralna
  • hakowanie danych publicznych, zamówienia publiczne, pomoc publiczna w kulturze

Wszystkie informacje na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie https://copycamp.pl/