Category Archives: e-learning

Obowiązkowe szkolenie dla wszystkich

Posted on by

Coś z czym każdy zajmujący się ogólnie pojętymi szkoleniami przeżył przynajmniej raz w życiu: „Zrób szkolenie. Takie dla wszystkich. Obowiązkowe.” 🙂

Jak podejść do takiego wyzwania i zagadnienia? Ciekawy i kompleksowy wpis na blogu Cathy Moore. Nic bardzo odkrywczego, ale wszystko podane w zwięzłej i ciekawej formie. Niech streszczeniem tego artykułu będzie cytat:

Don’t design for “They should know the rules.” Design for “They should correctly apply the rules on the job.”

Link do wpisu.

Koniec e-learningu akademickiego?

Posted on by

11 lipca 2018 pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego w sprawie studiów. Rozdział 5 tego projektu dotyczy kształcenia na odległość. Z całego pół stronicowego tekstu z mojej naukowo-dydaktycznej perspektywy najciekawsza jest następująca część:

§ 12. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 30% liczby punktów ECTS, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
Żródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12313816/12521892/12521893/dokument349821.pdf

Pierwsze fundamentalne pytanie: skąd wzięło się owo 30%? Dlaczego nie 29% lub 31%? Jak się to ma do 60%, które obowiązywało do tej pory? Co więcej, jak się ma proponowany projekt rozporządzenia do ogłoszonego 4 sierpnia 2017 roku konkursu na polską platformę MOOC?

Na razie pozostawiam te pytania bez próby odpowiedzi, w oczekiwaniu na dalsze informacje. Niemniej kierunek zaproponowany w projekcie jest przynajmniej niepokojący.

Letnia Szkoła E-learningu

Posted on by

Piotr Peszko uruchomił ciekawą inicjatywę pod nazwą Lenia Szkoła E-learningu. Jest to projekt edukacyjny, którego głównym zadaniem jest przybliżenie szerokiemu gronu idei e-learningu. Całość powstaje w oparciu o podcasty, więc do udziału w przedsięwzięciu wystarczy aplikacja na telefon oraz subskrypcja kanału. Zachęcam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu.

Szczegóły: http://2edu.pl/lse/

Start: 03.07.2018
Czas trwania: lipiec, sierpień
Zakres tematyczny dostępny na stronie http://2edu.pl/lse/

Category: e-learning, podcast, szkolenie | Tags:

E-learning fusion 2018

Posted on by

12 kwietnia w Warszawie odbędzie się III edycja międzynarodowej konferencji E-learning fusion.

W trakcie ELF III dotkniemy tematów związanych z przyszłością rynku cyfrowego nauczania: co będzie miało wartość i sens? Jak stworzyć cyfrowe środowisko uczenia się, jak zbudować e-learning ecosystem, co się stanie jak nie złamiemy schematów „starego” myślenia o e-learningu wyrażonych „ekranami” i nie przekroczymy granic tradycyjnego myślenia i „taniości” e-rozwiązań szkoleniowych. Co angażuje użytkownika rozwiązań pochodzących ze świata e-learningu?

Źródło: http://elearning-fusion.pl/

Więcej na temat konferencji znaleźć można na jej stronie internetowej http://elearning-fusion.pl/

Alert bezpieczeństwa Moodle

Posted on by

W Moodle’u znaleziono poważną lukę pozwalającą na zdalne wykonanie kodu po stronie serwera. Zalecana jest natychmiastowa aktualizacja.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj oraz tutaj

Category: e-learning, Moodle, wioo

Moodle ogłosił Project inspire

Posted on by

Project inspire jest zintegrowanym narzędziem do analizy danych edukacyjnych. Jego celem jest identyfikowanie i sprawdzanie wskaźników zaangażowania uczestników kursu oraz prowadzących. Składa się on z czterech obszarów funkcjonalnych:

  • opisu zaangażowania i postępu w nauce,
  • diagnozy zaangażowania i postępu w nauce,
  • przewidywania (predykcji) postępów w nauce,
  • rekomendacji poprawy procesu nauczania.

Project inspire ma być dostępny od Moodle 3.3.

Społeczność Project inspire
Środowisko do testów i zapoznania się z projektem http://prototype.moodle.net/inspirephase1/

Wprowadzenie do Project inspire

Trendy w e-learningu na 2017 rok

Posted on by

Ciekawe zestawienie dotyczące trendów w e-learningu na 2017 stworzone na podstawie opinii 49 ekspertów. Infografika prezentuje 9 z nich. Dodatkowo każdy z uczestników przedstawia własne spojrzenie i komentarz w tym zakresie.

Category: e-learning, edukacja, trendy

Konferencja: E-learning i zarządzanie wiedzą

Posted on by

e-learning-i-zarządzanie-wiedzą-II-Edycja-zajawka2Zapraszam wszystkich na konferencję E-learning i zarządzanie wiedzą, która odbędzie się 1-2 marca 2017 w Warszawie.

Informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie organizatorów http://practicalevents.pl/wydarzenia/e-learning-zarzadzanie-wiedza-ii-edycja/

Razem z Maćkiem Hausnerem będziemy na niej mówić o inspiracji w e-learningu. Wszak raz jest, a raz jej nie ma. Gdzie szukać, jak budować bazę pomysłów, jak wykorzystywać elementy nas otaczające, jak korzystać w e-learningu z trendów z różnych obszarów naszego życia…. i nie tylko 😉

Category: e-learning, konferencje

Nowości od Moodle

Posted on by

Dzisiaj dwie informacje od Moodle’a:
Moodle 3.2 boosts online learning with improved user experience
Moodle Mobile 3.2 is now available!

Quo vadis e-learning

Posted on by

Zawsze mówiłem, że jednym z bardziej istotnych elementów e-learningu jest to by uczestnik szkolenia nie miał wrażenia, że zostało ono przygotowane przez maszyny. Nazywam to „odhumanizowaną formą przekazywania wiedzy”. Co więcej możliwe, że całość została wygenerowana przez automat, któremu na wejściu podano: wygeneruj szkolenie z inteligencji emocjonalnej [ENTER]. Reszta to już tylko oprogramowanie.

Krok dalej poszedł Bartłomiej Polakowski we wpisie Przyszłość pracy, edukacji…i Twoja. Jestem ciekaw jakie są przemyślenia innych z „branży” na ten temat 😉

Co do prozy życia i ideałów to niestety smutna rzeczywistość jest taka, że w wielu przypadkach jest tak, iż liczy się koszt, czas, wynik a nie jakość. Efektywności nikt nie bada – bo nikogo to nie interesuje. Szkolenie sztuk jeden. Udało mi się usłyszeć, że chcę coś zrobić „zbyt perfekcyjnie” albo książkowo/teoretycznie, a biznes tego nie potrzebuje. Natomiast każda próba pokazania wartości dodanej z perspektywy tegoż biznesu kończyła się spektakularną katastrofą.