Monthly Archives: kwiecień 2018

Raport nt. otwartego dostępu w Polsce w latach 2015-2017

Posted on by

Na stronach MNiSW opublikowany został raport „Raport nt. realizacji polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych w latach 2015-2017”. Zawarte w nim zostało podsumowanie działań w odniesieniu do wprowadzenia w Polsce polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych. Opracowanie składa się z: przeglądu działań w zakresie otwartego dostępu, omówienia problemów i barier wynikających z realizacji projektu oraz rekomendacji przyszłych działań w tym obszarze.

Pełen raport dostępny jest na stronach MNiSW.

Porozmawiaj z książkami

Posted on by

Choć fanem wielkiego brata nie jestem to warto odnotować, że Google uruchomił nową usługę Talk to books pozwalającą na zadawanie pytań usłudze Google Books. Algorytmy zaszyte w tym rozwiązaniu przeszukują zasoby książkowe i odpowiadają w postaci cytatów i linków do konkretnych publikacji.

Więcej na ten temat znaleźć można w Talk to books.

Fiński model edukacji

Posted on by

Fiński model edukacji jest uznawany za jeden z najlepszych na świecie. Często określa się go mianem wzorcowego. Ciekawy i przekrojowy artykuł ukazujący najważniejsze aspekty fińskiej edukacji znaleźć można w artykule pod tytułem „Odśpiewać hymn, założyć start-up. Polska szkoła nie ma startu” opublikowanym na WP. Zachęcam do zapoznania się z nim.

Category: edukacja

Europejska reforma prawa autorskiego

Posted on by

Europejska reforma prawa autorskiego wzbudza coraz większe kontrowersje. Jak pisze na swoich stronach Centrum Cyfrowe Projekt: Polska:

Reforma praw autorskiego już dawno przestała dotyczyć jedynie relacji między wydawcami i producentami a twórcami, autorami książek, muzyki czy filmów. To rozmowa dużo szersza, zaczynająca mocno wkraczać w sferę praw człowieka, naszego prawa do informacji i wolności wypowiedzi. Czytając tekst dyrektywy trudno nie zadać sobie szeregu bardzo ważnych pytań – głównym z nich jest jak nowy akt prawny wpłynie na nasze codzienne funkcjonowanie?

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat gorąco polecam zapoznanie się z informacjami na stronie Europejska reforma prawa autorskiego.