Category Archives: prawo autorskie

Europejska reforma prawa autorskiego

Posted on by

Europejska reforma prawa autorskiego wzbudza coraz większe kontrowersje. Jak pisze na swoich stronach Centrum Cyfrowe Projekt: Polska:

Reforma praw autorskiego już dawno przestała dotyczyć jedynie relacji między wydawcami i producentami a twórcami, autorami książek, muzyki czy filmów. To rozmowa dużo szersza, zaczynająca mocno wkraczać w sferę praw człowieka, naszego prawa do informacji i wolności wypowiedzi. Czytając tekst dyrektywy trudno nie zadać sobie szeregu bardzo ważnych pytań – głównym z nich jest jak nowy akt prawny wpłynie na nasze codzienne funkcjonowanie?

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat gorąco polecam zapoznanie się z informacjami na stronie Europejska reforma prawa autorskiego.

Konferencja CopyCamp 2017

Posted on by

W dniach 28-29 września w Warszawie odbędzie się 6 edycja konferencji CopyCamp The Internet of Copyrighted Things, dotycząca zmian i przyszłości prawa autorskiego. Tegoroczna edycja w całości odbywała się będzie w języku angielskim.

    Wśród tematyki prezentowanych wystąpień znaleźć będzie można:

  • modele biznesowe, digitalizacja dziedzictwa, remiks
  • zdrowie, żywność, bezpieczeństwo
  • maszynowa analiza tekstów i danych, uczące się maszyny, edukacja zdalna
  • Internet Rzeczy: autonomiczne samochody, inteligentne domy, elektronika ubieralna
  • hakowanie danych publicznych, zamówienia publiczne, pomoc publiczna w kulturze

Wszystkie informacje na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie https://copycamp.pl/

O licencjach CC dla administracji

Posted on by

Ustępująca administracja w USA udostępniła ciekawy poradnik dotyczący zasad pracy z licencjami CC. Tekst choć napisany w języku angielskim może stanowić ciekawy punkt wyjścia do rozważań nad tymi zagadnieniami. Dodatkowo zawiera dużą dawkę praktycznego spojrzenia na obszar podejścia projektowego.

Link do dokumentu: FEDERAL OPEN LICENSING PLAYBOOK

Nowe prawo autorskie – konsultacje społeczne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło konsultacje społeczne dot. propozycji modernizacji prawa autorskiego przedstawionych przez Komisję Europejską. W założeniu mają one pozwolić na zwiększenie różnorodności kulturowej w Europie i treści legalnie dostępnych w internecie, przy jednoczesnym wprowadzeniu bardziej klarownych przepisów dla wszystkich podmiotów działających online. Propozycje te obejmują również narzędzia wspierające innowacje w placówkach edukacyjnych, ośrodkach badawczych i instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym.

Jednak zapisy te są bardzo szkodliwe dla edukacji. Jak możemy przeczytać w komentarzu Centrum Cyfrowego „proponowane przez Komisję rozwiązanie zakłada, że w edukacji online będzie można nieodpłatnie wykorzystywać materiały edukacyjne jak filmy czy e-booki, jeśli dany kraj nie ustanowi stosownych licencji. Skuteczny lobbing może zatem spowodować, że  w praktyce większość rodzajów materiałów objętych będzie licencją – a zatem nauka online będzie drożej kosztowała, bo za licencje zapłacą uczący się.”

Źródło: Koalicja Otwartej Edukacji

Europejska reforma prawa autorskiego

W związku z zaproponowanymi rozwiązaniami w obszarze prawa autorskiego wywiązała się mała burza. Na stronie Centrum Cyfrowego pojawił się artykuł Europejska reforma prawa autorskiego: zagrożenia dla edukacji w Polsce prezentujący stanowisko organizacji. Warto zapoznać się z tym artykułem.

 

Copycamp 2016

Posted on by

27-28 października w Warszawie odbędzie się V edycja międzynarodowej konferencji CopyCamp. Poświęcona jest ona zagadnieniom prawa autorskiego.

W tym roku naszym celem jest wykorzystanie szczególnego dorobku CopyCampu do wsparcia dialogu wokół przyszłości prawa autorskiego w Europie. Chcemy zgromadzić jak najliczniejszą grupę osób zaangażowanych w dyskusję na temat wpływu prawa autorskiego na życie społeczne, edukację, ekonomię i politykę, które zechcą zaprezentować swoje opinie międzynarodowej publiczności.

Dodatkowo przewidziana jest sesja poświęcona w całości otwartej nauce oraz edukacji. Pełen program konferencji oraz rozpoczęcie zapisów przewidziane jest na 15 września.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny, Wszystkie szczegóły znaleźć można na bezpośrednio na stronie konferencji https://copycamp.pl/

KOED o wadach prawnych e-podręczników

Posted on by

Koalicja Otwartej Edukacji na swoich stronach poinformowała o wadach w udostępnionych przez Ministerstwo podręcznikach. Z informacji zawartych w notce wynika, iż e-podręczniki zostały źle przygotowane. Brak jest możliwości zmian oraz dostosowania do potrzeb uczniów. Niemożliwe jest także ich uzupełnienie.

Dla przykładu przygotowany do historii e-podręcznik zawiera treści multimedialne, które objęte są obostrzeniami nie pozwalającymi na ich wykorzystanie poza serwisem epodreczniki.pl. Aby można było to zrealizować należy zakupić odrębną licencję. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku e-podręcznika do języka polskiego. Nie można komercyjnie wykorzystywać zawartych w nim materiałów audio i wideo.

Zachęcam do zapoznania się ze stanowiskiem KOED na temat wad prawnych w e-podręcznikach. Całość notatki prasowej dostępna jest pod adresem.

Unijna strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego

Posted on by

Komisja Europejska przedstawiła pakiet reform pod nazwą Digital Single Market (DSM) Stratego for Europe. Jednym z 16 przygotowanych działań jest reforma prawa autorskiego. Propozycja zmian przedstawiona ma zostać w 2015 roku. Co ciekawe jest to pierwsza od 2001 roku zapowiedziana w prawodawstwie europejskim zmiana dotycząca prawa autorskiego.

Szerzej można przeczytać o tym na stronie centrumcyfrowe.pl oraz bezpośrednio na stronie Komisji Europejskiej.

Category: prawo autorskie