Category Archives: MOOC

Polski MOOC

Posted on by

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na opracowanie propozycji kluczowych rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania ogólnokrajowej platformy kształcenia na odległość typu MOOC (Massive Open Online Courses).

W ramach przedsięwzięcia zostanie sfinansowany jeden projekt, który nie jest finansowany z innych środków budżetowych, obejmujący:

  1. opracowanie i wdrożenie koncepcji organizacji platformy, w tym zasad tworzenia kursów i szkoleń oraz ich wyboru do zamieszczenia na platformie, a także systemu zapewnienia ich jakości,
  2. opracowanie trzech kursów i szkoleń pilotażowych,
  3. merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem platformy przez okres co najmniej dwóch lat.

Więcej na ten temat znaleźć można na stronie Misnisterstwa.

Category: edukacja, MOOC