Category Archives: edukacja

Koniec szkoły jaką znamy?

Posted on by

Na portalu edunews.pl pojawił się artykuł podsumowujący pojawiającą się coraz częściej dyskusję o konieczności zmian w edukacji. Ze szczególnym uwzględnieniem zniesienia obowiązkowej edukacji. Tym bardziej w perspektywie zmian jakie zostały zaproponowane w ostatnim czasie w Finlandii oraz Singapurze.

Bardzo ciekawy artykuł – polecam serdecznie: Początek końca szkoły?

Category: edukacja, informacje

Obowiązkowe szkolenie dla wszystkich

Posted on by

Coś z czym każdy zajmujący się ogólnie pojętymi szkoleniami przeżył przynajmniej raz w życiu: „Zrób szkolenie. Takie dla wszystkich. Obowiązkowe.” 🙂

Jak podejść do takiego wyzwania i zagadnienia? Ciekawy i kompleksowy wpis na blogu Cathy Moore. Nic bardzo odkrywczego, ale wszystko podane w zwięzłej i ciekawej formie. Niech streszczeniem tego artykułu będzie cytat:

Don’t design for “They should know the rules.” Design for “They should correctly apply the rules on the job.”

Link do wpisu.

Polscy naukowcy o otwartej nauce

Borys Kozielski z Fundacji Otwórz się! należącej do Koalcji, przygotował na Tydzień Otwartej Nauki  serię wywiadów z polskimi uczonymi, którzy otwierają swoje prace naukowe i prezentują je w Internecie. Co myślą o otwartości, nowych modelach prawnych,  jak zaczęli swoją przygodę z publikowaniem otwartym, jak widzą i komentują podejście wielkich znanych wydawców naukowych do tych innowacyjnych modeli, co wiedzą o technologiach?

Źródło:http://koed.org.pl/pl/blog/2018/10/22/polscy-naukowcy-o-otwartej-nauce-wideowywiady/

Wszystkie filmy dostępne są na kanale YouTube Otwartej Nauki: https://www.youtube.com/channel/UCwXnx_GWrN88Mt5YetwI3TA

Tydzień otwartej nauki 2018

Koalicja Otwartej Edukacji skupiająca kilkanaście organizacji nauki, edukacji i kultury organizuje jak co roku Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki. W tym roku odbywa się on od 22 do 28 października. Tematem tygodnia jest: designing equitable foundations for open knowledge co można przetłumaczyć swobodnie jako: budowanie rzetelnych podstaw otwartej nauki. Temat ma odzwierciedlać otwartość systemu naukowego w okresie przejściowym, jak zaznaczają aktywiści SPARC i organizatorzy tego międzynarodowego wydarzenia: „Działania na rzecz rozwoju i przyjmowania otwartych polityk i praktyk przez rządy, uniwersytety, fundatorów, wydawców i uczonych – są już prowadzone. Pozostają jednak pytania, w jaki sposób stosować te zasady i praktyki oraz jak zapewnić, że nowe otwarte systemy, które są obecnie opracowywane, będą obejmowały globalną i zróżnicowaną społeczność świata i będą rzetelne?”

Polskie środowisko naukowe przygotowało na ten okres bardzo wiele różnorodnych wydarzeń mających na celu promowanie otwartej nauki i budowanie jej podstaw w Polsce. Dzięki grantowi MNiSW z programu DUN – KOED i EBIB mogły wesprzeć tegoroczny Tydzień dodatkowymi działaniami promocyjnymi, drukiem materiałów, nagraniami filmowymi, warsztatami prawnymi, webinariami przybliżającymi środowisku naukowemu aspekty otwartej nauki.

Ponad 20 instytucji naukowych zgłosiło wydarzenia, jakie odbędą się w ramach tygodnia na uczelniach czy w instytutach całej Polski, można je przejrzeć na stronach portalu redagowanego przez Koalicję Otwartej Edukacji „Uwolnij Naukę”(https://uwolnijnauke.pl/wydarzenia-ix-tygodnia-otwartej-nauki-2018/).
Polskie wydarzenia relacjonuje się także na międzynarodowych stronach Open Access Week: http://openaccessweek.org/events/event/listByLocation?location=Poland, by
pokazać, że nasz kraj czynnie włącza się w procesy pogłębiania otwartości i innowacyjności.

Komunikat opracowała: Bożena Bednarek-Michalska; aktywistka międzynarodowego ruchu otwartej nauki pracująca dla Koalicji Otwartej Edukacji, Stowarzyszenia EBIB i Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Filia Uniwersytetetu Coventry we Wrocławiu

Posted on by

Od września 2019 roku we Wrocławiu otwarta zostanie filia brytyjskiego Uniwersytetu z Coventry. Będzie to pierwsza tego typu placówka w Polsce utworzona przez zagraniczną uczelnię. W pierwszej fazie funkcjonowania uczelni studiować będzie na niej mogło 300 żaków na studiach dziennych jak i zaocznych. Głównie będzie to cyberbezpieczeństwo, inżynieria i hotelarstwo, ale przedstawiciele szkoły planują poszerzyć zakres oferowanych kierunków. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w języku angielskim.

Koniec e-learningu akademickiego?

Posted on by

11 lipca 2018 pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego w sprawie studiów. Rozdział 5 tego projektu dotyczy kształcenia na odległość. Z całego pół stronicowego tekstu z mojej naukowo-dydaktycznej perspektywy najciekawsza jest następująca część:

§ 12. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 30% liczby punktów ECTS, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
Żródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12313816/12521892/12521893/dokument349821.pdf

Pierwsze fundamentalne pytanie: skąd wzięło się owo 30%? Dlaczego nie 29% lub 31%? Jak się to ma do 60%, które obowiązywało do tej pory? Co więcej, jak się ma proponowany projekt rozporządzenia do ogłoszonego 4 sierpnia 2017 roku konkursu na polską platformę MOOC?

Na razie pozostawiam te pytania bez próby odpowiedzi, w oczekiwaniu na dalsze informacje. Niemniej kierunek zaproponowany w projekcie jest przynajmniej niepokojący.

Konferencja Teach with Tech

Posted on by

Nie masz czasu i możliwości, aby pojechać na konferencję? Nic prostszego 😉 29 lipca dobędzie się angielskojęzyczna mini konferencja Teach with Tech organizowana przez nauczycieli dla nauczycieli.Po konferencji uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie teachwithtechconference.com

Category: edukacja, konferencje

Już niemowlęta potrafią wyciągać logiczne wnioski

Posted on by

Ciekawy artykuł odsłaniający wyniki badań nad formułowaniem i testowaniem hipotez. Czy rodzimy się z tymi umiejętnościami? Czy są one nabyte w trakcie uczenia się i rozwoju? Naprawdę warto zaglądnąć do tego artykułu.

Język nie jest konieczny do tego, by stosować logikę. Już roczne niemowlęta potrafią wyciągać logiczne wnioski – twierdzą autorzy nowych badań przedstawionych w „Science”. W sytuacji niespójnej z logiką małe dzieci okazują większe zaciekawienie, niż gdy wszystko jest w porządku.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Category: człowiek, edukacja

Raport nt. otwartego dostępu w Polsce w latach 2015-2017

Posted on by

Na stronach MNiSW opublikowany został raport „Raport nt. realizacji polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych w latach 2015-2017”. Zawarte w nim zostało podsumowanie działań w odniesieniu do wprowadzenia w Polsce polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych. Opracowanie składa się z: przeglądu działań w zakresie otwartego dostępu, omówienia problemów i barier wynikających z realizacji projektu oraz rekomendacji przyszłych działań w tym obszarze.

Pełen raport dostępny jest na stronach MNiSW.

Fiński model edukacji

Posted on by

Fiński model edukacji jest uznawany za jeden z najlepszych na świecie. Często określa się go mianem wzorcowego. Ciekawy i przekrojowy artykuł ukazujący najważniejsze aspekty fińskiej edukacji znaleźć można w artykule pod tytułem „Odśpiewać hymn, założyć start-up. Polska szkoła nie ma startu” opublikowanym na WP. Zachęcam do zapoznania się z nim.

Category: edukacja