Category Archives: otwarta nauka

Polscy naukowcy o otwartej nauce

Borys Kozielski z Fundacji Otwórz się! należącej do Koalcji, przygotował na Tydzień Otwartej Nauki  serię wywiadów z polskimi uczonymi, którzy otwierają swoje prace naukowe i prezentują je w Internecie. Co myślą o otwartości, nowych modelach prawnych,  jak zaczęli swoją przygodę z publikowaniem otwartym, jak widzą i komentują podejście wielkich znanych wydawców naukowych do tych innowacyjnych modeli, co wiedzą o technologiach?

Źródło:http://koed.org.pl/pl/blog/2018/10/22/polscy-naukowcy-o-otwartej-nauce-wideowywiady/

Wszystkie filmy dostępne są na kanale YouTube Otwartej Nauki: https://www.youtube.com/channel/UCwXnx_GWrN88Mt5YetwI3TA

Tydzień otwartej nauki 2018

Koalicja Otwartej Edukacji skupiająca kilkanaście organizacji nauki, edukacji i kultury organizuje jak co roku Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki. W tym roku odbywa się on od 22 do 28 października. Tematem tygodnia jest: designing equitable foundations for open knowledge co można przetłumaczyć swobodnie jako: budowanie rzetelnych podstaw otwartej nauki. Temat ma odzwierciedlać otwartość systemu naukowego w okresie przejściowym, jak zaznaczają aktywiści SPARC i organizatorzy tego międzynarodowego wydarzenia: „Działania na rzecz rozwoju i przyjmowania otwartych polityk i praktyk przez rządy, uniwersytety, fundatorów, wydawców i uczonych – są już prowadzone. Pozostają jednak pytania, w jaki sposób stosować te zasady i praktyki oraz jak zapewnić, że nowe otwarte systemy, które są obecnie opracowywane, będą obejmowały globalną i zróżnicowaną społeczność świata i będą rzetelne?”

Polskie środowisko naukowe przygotowało na ten okres bardzo wiele różnorodnych wydarzeń mających na celu promowanie otwartej nauki i budowanie jej podstaw w Polsce. Dzięki grantowi MNiSW z programu DUN – KOED i EBIB mogły wesprzeć tegoroczny Tydzień dodatkowymi działaniami promocyjnymi, drukiem materiałów, nagraniami filmowymi, warsztatami prawnymi, webinariami przybliżającymi środowisku naukowemu aspekty otwartej nauki.

Ponad 20 instytucji naukowych zgłosiło wydarzenia, jakie odbędą się w ramach tygodnia na uczelniach czy w instytutach całej Polski, można je przejrzeć na stronach portalu redagowanego przez Koalicję Otwartej Edukacji „Uwolnij Naukę”(https://uwolnijnauke.pl/wydarzenia-ix-tygodnia-otwartej-nauki-2018/).
Polskie wydarzenia relacjonuje się także na międzynarodowych stronach Open Access Week: http://openaccessweek.org/events/event/listByLocation?location=Poland, by
pokazać, że nasz kraj czynnie włącza się w procesy pogłębiania otwartości i innowacyjności.

Komunikat opracowała: Bożena Bednarek-Michalska; aktywistka międzynarodowego ruchu otwartej nauki pracująca dla Koalicji Otwartej Edukacji, Stowarzyszenia EBIB i Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Raport nt. otwartego dostępu w Polsce w latach 2015-2017

Posted on by

Na stronach MNiSW opublikowany został raport „Raport nt. realizacji polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych w latach 2015-2017”. Zawarte w nim zostało podsumowanie działań w odniesieniu do wprowadzenia w Polsce polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych. Opracowanie składa się z: przeglądu działań w zakresie otwartego dostępu, omówienia problemów i barier wynikających z realizacji projektu oraz rekomendacji przyszłych działań w tym obszarze.

Pełen raport dostępny jest na stronach MNiSW.

10 lat deklaracji OER

Posted on by

Minęło 10 lat od ratyfikowania Kapsztadzkiej Deklaracji Otwartej Edukacji czyli międzynarodowej deklaracji dotyczącej otwartego dostępu otwartej edukacji i otwartych materiałów szkoleniowych.
Na stronach The William and Flora Hewlett Foundation pojawił się dokument 10 years of OER: What funders can learn from a historical moment odnoszący się do tej rocznicy.

Tydzień Otwartej Nauki 2017

W dniach 23.10-29.10 odbędzie się kolejny Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week – OAW). W tym roku hasłem przewodnim jest „Otwórz, aby…”. W Polsce jak zwykle wydarzenie to koordynowane jest przez KOED.

Jeśli w związku z TON organizujesz jakieś wydarzenie prześlij informację do KOED. Bezpośrednio do Bożeny Bednarek-Michalskiej z UMK, bozena@umk.pl. Aktualna lista wydarzeń znajduje się na stronie https://uwolnijnauke.pl/wydarzenia-ton-w-polsce-w-roku-2017/

Tydzień Otwartej Nauki – materiały promocyjne

Posted on by

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi opracowała nowe materiały promocyjne na Tydzień Otwartej Nauki w roku 2017. Wszystkie materiały są na wolnych licencjach, można je pobierać i dowolnie wykorzystać. Są to:

  1. plakat (plakat OA A3 PL; plakat OA A3 eng)
  2. zaproszenie  (zaproszenie OA A5 eng; zaproszenie OA A5 PL)
  3. pudełko do wycięcia (pudełko do wydruku A3; pudełko do wydruku A4) (pudełko do wydruku A3 – str 2 wnętrze; pudełko do wydruku A4 – str 2 wnętrze)
  4. logo imprezy po polsku i angielsku.

 

Źródło: Uwolnij Naukę

Dane w świecie – świat w danych

Posted on by

Tym razem krótka notka dotycząca dwóch bardzo ciekawych źródeł prezentujących otwarte dane, które można wykorzystać w dowolny sposób. Prezentują one wszystkie zebrane zasoby w bardzo ciekawy, interesujący i przystępny sposób. Możliwości ich wykorzystania są wręcz nieograniczone: od zaspokojenia swojej ciekawości, po realizację badań naukowych. Genialne źródło do wykorzystania w trakcie lekcji, bądź zajęć ze studentami.

Bezpośrednie linki: https://ourworldindata.org/ oraz https://data.worldbank.org/

Gra karciana – prawo autorskie

Posted on by

UK Copyright Literacy przygotowało i opublikowało grę karcianą pomagającą w edukacji praw autorskich. Jak piszą autorzy, każdy kto próbował szkolić z tego zakresu zdaje sobie sprawę z ogromnej ilości teorii, prawa oraz tego czego prawa autorskie zabraniają itp. Podejściem zaproponowanym przez UKCL jest skupienie się na pozytywnych aspektach praw. Całość przedsięwzięcia opiera się na pracy zespołowej w celu rozwiązania konkretnych scenariuszy.

Aby można było ją wykorzystać w Polsce należy dostosować ją do naszego prawodawstwa. Gra dostępna jest na licencji CC BY-NC, a więc można ją samodzielnie zmieniać i tłumaczyć.

Na stronie znajdują się szczegółowe informacje: instrukcja do gry, karty do wydrukowania oraz prezentacja dotycząca ponownego użycia.

Więcej informacji o tym jak powstała gra znaleźć można na tej stronie.

Jak bardzo to jest otwarte?

Posted on by

Na stronach Open Research Funders Group, której kluczowym celem jest stworzenie zasobów pomagających zainteresowanym stronom w opracowywaniu, zarządzaniu i ocenie otwartej polityki – opublikowany został wpis/poradnik pozwalający na ocenę bądź przygotowanie procesu udostępniania zasobów.  Przewodnik podzielony został na kilka obszarów: dostęp do artykułów, danych oraz kodu, ponownego użycia, kosztów.

Całość dostępna jest pod adresem: http://www.orfg.org/resources

 

Raport: Towards Open Research Data in Poland

Posted on by

Wśród publikacji Platformy Otwartej Nauki (działającej w ICM na Uniwersytecie Warszawskim) pojawił się raport Jakuba Szprota, Krzysztofa Siewicza i Wojciecha Fenricha pod tytułem „Towards Open Research Data in Poland”. Celem raportu jest zainicjowanie w Polsce debaty nad otwartym udostępnianiem danych badawczych.

Raport składa się z dwóch części. W pierwszej części przeprowadzona została analiza sytuacji prawnej danych badawczych w Polsce, zarówno pod kątem międzynarodowym – europejskiego i światowego kontekstu – jak i pod kątem polskich przepisów. W drugim rozdziale zostały przedstawione i omówione wyniki badań przeprowadzonych wśród reprezentantów polskiej społeczności akademickiej, dotyczących ich stosunku do otwartych danych badawczych i własnych doświadczeń z otwartymi danymi.

Źródło: http://otwartanauka.pl/blog/1131-raport-towards-open-research-data-in-poland

Raport dostępny jest pod adresem: http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=19

 

Category: edukacja, otwarta nauka