Daily Archives: 6 września 2016

Projekt szkolenia a kolor

Posted on by

W jednym z realizowanych ostatnio szkoleń miałem ożywioną dyskusję na temat „kolorystyki projektu”. Pomny tych doświadczeń, po natrafieniu na artykuł od Christophera Pappasa postanowiłem podlinkować go tutaj.

7 Tips to Choose the Right Color Scheme for Your Online Training Course

Wcale nie trzeba publikować w otwratym dostępie

Posted on by

W lipcu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki. Co ciekawe w projekcie zrezygnowano z uzależnienia środków finansowych przyznawanych w ramach DUN na realizację zadań związanych z wydawaniem czasopism i monografii naukowych od ich publikacji w otwartym dostępie. Jest za to dość enigmatyczny zapis „dostępności przez sieć Internet”.

Jestem ciekaw jak to koresponduje z dokumentem opublikowanym w październiku 2015 roku „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce„? Brak systemowego i konsekwentnego podejścia.

Opinia Koalicji Otwartej Edukacji oraz Obywateli Nauki.