Daily Archives: 28 października 2016

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu – OpenAIRE 2020

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu są organizowane w ramach projektu OpenAIRE 2020. Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do debaty na temat krajowej strategii otwartego dostępu, dotychczas podjętych kroków i dalszych planowanych działań.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, jednak w przypadku dużego zainteresowania zastrzegamy sobie możliwość przyjęcia tylko dwóch pierwszych zgłoszeń z danej instytucji naukowej.

Rejestracja, program oraz szczegóły: https://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/krajowe-warsztaty-otwartego-dostepu-openaire-2020/