Polityka open acces dla Polski

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowany został dokument „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce„. Dokument ten prezentuje założenia polityki otwartego dostępu oraz zalecenia ze strony Ministerstwa w odniesieniu do wprowadzenia otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych przez podmioty finansujące badania, jednostki naukowe, uczelnie i wydawców.

Comments are disabled