Otwarta nauka – materiały szkoleniowe

Autorzy projektu FOSTER (FACILITATE OPEN SCIENCE TRAINING FOR EUROPEAN RESEARCH) zamieszczają coraz więcej ciekawych materiałów dotyczących otwartości w nauce. Warto zapoznać się z zawartymi tam informacjami. Warto zwrócić uwagę, że znajdują się tam także publikacje w języku polskim.

https://www.fosteropenscience.eu/

Category: edukacja, otwarta nauka

Dodaj komentarz